ROBOTY ZIEMNE

Oferujemy profesjonalne roboty ziemne, w tym:

  • wykopy szerokoprzestrzenne pod budowę, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy,
  • niwelacja i skarpowanie terenu,
  • wykopy pod domy jednorodzinne i wielorodzinne,
  • wykopy pod hale i magazyny,
  • korytowanie pod drogi, parkingi...
  • dowóz piasku i ziemi do zasypki ław fudamentowych,
  • dowóz kruszywa betonowego i ceglanego.